مشاوره تلفنی

برای دریافت ویزیت آنلاین لطفا مبلغ ۱۳۰ هزار تومان را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۷۸۴۹۸۶۰۸۹  واریز کرده و رسید آن را به شماره واتساپ ۰۹۱۲۰۱۷۶۵۵۹ ارسال کرده و دکتر بزودی با شما تماس خواهد گرفت.

توجه:

مدت زمان هر ویزیت تلفنی ۱۰ دقیقه می باشد.

نارسایی کلیه ، دفع پروتئین و فشار خون بالا جزو ویزیت آنلاین نمی باشد