دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

رژیم غذایی مناسب برای پایین آوردن اوره - پرسش ۱۵۷۲۸