دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

تراشیدن موی بیضه - پرسش ۱۵۹۷۴