از دکتر بپرسید

کلیه درد درسمت چپ - پرسش ۱۹۷۱۷

  • تصویر کاربر فاطمه یکشنبه ۱۶ آبان ۰( ۳ هفته پیش) تعداد بازدید: ۱۲ کلیه
    من حدود چند سال هست که کلیه درد دارم یعنی همه وقت نمیگیرره موقعه که زیاد راه برم دلیلش چیه به چه روشی خوب بشم.
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور یکشنبه ۱۶ آبان ۰( ۳ هفته پیش)

      سونوگرافی شکم و لگن و تعیین حجم باقیمانده ادراری انجام بدین اکر نرمال بود به ارتوپد مراجعه کنید 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی