از دکتر بپرسید

بعد از ادرار آب بی رنگو چسبناک از من خارج میشود. - پرسش ۱۸۵۳۵

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی