دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

رگ زیر الت تناسلی - پرسش ۱۵۸۶۲