دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

درد کشاله - پرسش 6826

  • تصویر کاربر علی جمعه ۲۷ دی ۹۸( 6 ماه پیش) بیضه
    درد اسخوان کشاله ران و زیر شکم
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور جمعه ۲۷ دی ۹۸( 6 ماه پیش)

      سونوگرافی از نظر کلیه ها مثانه و تعیین حجم باقیمانده ادراری و پروستات و بیضه ها و اسکروتوم و کانال اینگوئینال دو طرف از نظر فتق  انجام بدین و آزمایش ادرار و کشت ادرار اگر نرمال بودند به ارتوپد مراجعه کنید 

498