از دکتر بپرسید

و ببخشید البته رنگ مدفوعم سیاه بود و دلم احساس میکنم زیر دلم یکم ورم کرده توی دلم صدا میاد صدای قارو قور راراهنمایی کنید لطفا البته وقتی ۶ سالم بود عمل فتق انجام دادم سمت چپ ، امکان داره فتقم پاره شده باشه؟ - پرسش ۲۰۲۲۲

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی