دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

درد پهلو سمت راست - پرسش ۵۸۱۶