دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

ادرار خونی کم رنگ - پرسش 1996

  • تصویر کاربراکرم یکشنبه ۱۴ مهر ۹۸( 1 ماه پیش) مثانه
    سوزش ادرار گرفتم و وقتی میرم سرویس ادرار ندارم نهایت خونابه خیییلی کم و تمام. همین که از سرویس بهداشتی میام بیرون دوباره احساس سوزش و گمان اینکه نیاز به دسشویی دارم .
    1. تصویر کاربردکتر رضا ولی پوریکشنبه ۱۴ مهر ۹۸( 1 ماه پیش)

      سونو گرافی از نظر کلیه ها مثانه و آزمایش ادرار و کشت ادرار انجام بدین