از دکتر بپرسید

سلام من از ساری مزاحم می شوم چون برایم سخت آقا دکتر من چگونه بایدشما برایم آزمایش سونا ودیگر دستور پزشکی بنویسید و من انجام دهم - پرسش ۲۳۶۱۳

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی