دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

دردکلیه - پرسش ۱۳۷۵۴

 • تصویر کاربر س سه شنبه ۸ مهر ۹۹( ۴ هفته پیش) تعداد بازدید: ۱ کلیه
  درد هنگام ادارکردن. ودرد شدید کلیه
  1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور سه شنبه ۸ مهر ۹۹( ۴ هفته پیش)

   سونوگرافی از نظر کلیه ها مثانه و تعیین حجم باقیمانده ادراری انجام بدین و آزمایش ادرار و کشت ادرار 

   برای دریافت خدمات بیشتر