دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

ایا زیگیل تناسلی هست؟ - پرسش ۱۵۸۴۴