دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

سلام سنگ ۵میلی ازکلیه خارج شده امابه مثانه نرسیده چه دارویی مصرف کنم برای دفع کردنش که نیازبه عمل نباشه - پرسش ۱۵۴۱۴