از دکتر بپرسید

درد پهلو - پرسش ۱۹۷۵۹

  • تصویر کاربر بهرام چهارشنبه ۱۹ آبان ۰( ۲ هفته پیش) تعداد بازدید: ۱۵ کلیه
    سلام آقای دکتر من دو سه روزی میشه پهلوی طرف راستم درد میکنه هم پشت پهلو هم درد میکنه ایا میتونه از کلیه باشه
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور چهارشنبه ۱۹ آبان ۰( ۲ هفته پیش)

      سونوگرافی شکم و لگن و تعیین حجم باقیمانده ادراری انجام بدین و آزمایش ادرار و کشت ادرار 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی