از دکتر بپرسید

بزرگی پروستات - پرسش ۲۰۹۳۴

  • تصویر کاربر علی پنجشنبه ۱۶ دی ۰( ۳ هفته پیش) تعداد بازدید: ۲۱ پروستات
    من۶۶سالمه و پروستات باحجم۶۴ccدارم وادرارم با تاخیر انجام می گیرد واحساس می کنم که مثانه بطورکامل تخلیه نمی شود
    Free psa 0/۴ وTotal psa 2/4 است
    چه کاری باید انجام دهم
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور پنجشنبه ۱۶ دی ۰( ۳ هفته پیش)

      تامسولوسین شبی یکعدد بخور 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی