از دکتر بپرسید

درد زیر شکم واسهال وسنگینی بیضه - پرسش ۲۰۸۴۷

 • تصویر کاربر ایوب جمعه ۱۷ دی ۰( ۲ هفته پیش) تعداد بازدید: ۹ پروستات
  ده روز اسهال مداوم
  درد زیر شکم مابین بیضه و ناف
  احساس سنگینی در بیضه ها
  1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور جمعه ۱۷ دی ۰( ۲ هفته پیش)

   سونوگرافی شکم و لگن و تعیین حجم باقیمانده ادراری و پروستات و بیضه ها و اسکروتوم و کانال اینگویینال دو طرف از جهت فتق انجام بدین ولی برای اسهال به فوق تخصص گوارش مراجعه کنید 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی