از دکتر بپرسید

چسبندگی ختنه گاه - پرسش ۱۶۹۶۱

برای مشاهده پرسش های شایع دیگر بیماران بر روی سوالات شایع را کلیک کنید.

مشاوره تلفنی با دکتر اورولوژی  صفحه اصلی