دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

اتساع خفیف کالیس کلیه چگ - پرسش ۱۶۱۷۷

  • تصویر کاربر فرمد جمعه ۶ فروردین ۰( ۳ هفته پیش) تعداد بازدید: ۱۳ کلیه
    در سونوگرافی اندازه کلیه چپ۹ در ۴۱ است وگفته شده همه چیز طبیعی فقط اتساع خفیف کالیس فوقانی کلیه چپ مشاهده شده. کلیه راست ۹در ۳۱.
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور جمعه ۶ فروردین ۰( ۳ هفته پیش)

      سی تی اسکن شکم و لگن اسپیرال بدون تزریق با کاتهای ظریف ۲-۳ میلی متری انجام بدین