دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

تخیله ادرار - پرسش ۱۵۱۹۶