از دکتر بپرسید

سلام دکتر من از۳ساله بغل کلیه هام درد میکنه پیش هردکتری رفتم خوب نشد الکی پول ویزیت دادم هر۲طرف کلیه هام درد میکنه نه زیاد ولی مزمن داعم وقتی بدنمو کشش میدم ازاد میشه دوباره درد میگیره یوبوست شدیدم دارم درد به پاهام زیاد میزنه دکتر توروخدا یه راهلی بدید - پرسش ۱۸۳۹۴

  • تصویر کاربر فریدون یکشنبه ۳۱ مرداد ۰( ۴ هفته پیش) تعداد بازدید: ۲۲ کلیه
    سلام دکتر من از۳ساله بغل کلیه هام درد میکنه پیش هردکتری رفتم خوب نشد الکی پول ویزیت دادم هر۲طرف کلیه هام درد میکنه نه زیاد ولی مزمن داعم وقتی بدنمو کشش میدم ازاد میشه دوباره درد میگیره یوبوست شدیدم دارم درد به پاهام زیاد میزنه دکتر دستام زیرچشامم سیاهه همش انگشتای دست وپامم زیاد خارش میده داعم یه۴سال پیش گرفته تاالان هس
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور یکشنبه ۳۱ مرداد ۰( ۴ هفته پیش)

      به جراح اعصاب یا متخصص مغز و اعصاب مراجعه بکن 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی