دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

توده آنژیومیولیپما کلیه - پرسش 5642

  • تصویر کاربر راحله یکشنبه ۸ دی ۹۸( 1 ماه پیش) کلیه
    11سانت توده درکلیه چپ امبولیزه شده است حال 2/5سانت توده درکلیه راست مشاهده شده
    ایادرمانی خواهم داشت؟ چکار باید بکنم
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور یکشنبه ۸ دی ۹۸( 1 ماه پیش)

      سن شما؟ آیا آن توده کلیه راست هم آنژیومیولیپوم است؟

173+