دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

تاول روی آلت؟ - پرسش ۱۶۱۲۵