از دکتر بپرسید

کلیه - پرسش ۱۹۹۷۰

  • تصویر کاربر Mobina دوشنبه ۱ آذر ۰( ۱ هفته پیش) تعداد بازدید: ۸ کلیه
    سلام اقای دکترمن حدود۲۰سال است هردوتا کلیه هایم سنگ سازهستندبجزسنگ هردوتاکلیه هایم کیست هم دارندکیست کلیه چپم راعمل کردم ولی اکنون کلیه راستم کیستی به قطر۶۰میلی متردارم اکنون کلیه راستم ی سنگ ۳/۵میلی متروکلیه چپم ۵میلی متر حالایک هفته کلیه هایم به شدت دردمیکنندادرارم خونی شده است طبق سونوگرافی که انجام شده سنگ هاازکلیه هاازکلیه خارج نشدندکه منجربه ادرار همراه باخون باشدبه نظرشماعلت این حالتی که ادرار خونی همراه بادرد کلیه هایم نشانه چیست؟؟؟
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور دوشنبه ۱ آذر ۰( ۱ هفته پیش)

      سی تی اسکن شکم و لگن اسپیرال بدون تزریق با کاتهای ظریف ۲-۳ میلی متری انجام بدین و آزمایش ادرار و کشت ادرار 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی