دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

کراتین بالای کلیه بخاطردیابت - پرسش ۱۶۰۴۴