از دکتر بپرسید

آیا در سنگ شکنی کلیه بیهوشی کامل انجام میشود؟ - پرسش ۲۳۲۶۷

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی