از دکتر بپرسید

پروستات - پرسش ۱۷۴۱۸

  • تصویر کاربر سرو دوشنبه ۲۱ تیر ۰( ۲ هفته پیش) تعداد بازدید: ۱۰ پروستات
    من در ادرارم خون دیدم آب و مایعات خیلی استفاده میکنم ولی خیلی کم ادرار میکنم وادرار بوی خیلی بدی دارد با تشکر
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور دوشنبه ۲۱ تیر ۰( ۲ هفته پیش)

      سونوگرافی شکم و لگن و تعیین حجم باقیمانده ادراری انجام بدین و آزمایش ادرار و کشت ادرار 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی