از دکتر بپرسید

درد پهلو - پرسش ۱۸۴۴۳

  • تصویر کاربر زهرا سه شنبه ۲ شهریور ۰( ۳ هفته پیش) تعداد بازدید: ۱۵ کلیه
    درد در پهلوی سمت راست طوری که با سرفه و عطسه و تکان خوردن دردم شدید میشه و تکرر ادرار ولرز
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور سه شنبه ۲ شهریور ۰( ۳ هفته پیش)

      سونوگرافی شکم و لگن و تعیین حجم باقیمانده ادراری انجام بدین و کشت ادرار 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی