دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

یه چیزی بین پوست بیضه در اومده - پرسش ۱۶۰۱۹