از دکتر بپرسید

بزرگی پروستات - پرسش ۲۰۲۸۰

 • تصویر کاربر علی جمعه ۳ دی ۰( ۴ هفته پیش) تعداد بازدید: ۲۶ پروستات
  ممنون دکتر جان،
  در ضمن یک بار هم سابقه عفونت ادراری دارن،تجویز این رژیم نمیتونه به این خاطر بوده باشه؟
  گویا خیلی هم به رعایت این رژیم مصر بودن و میگفتن که دوغ و گوشت قرمز در شب مستقیم روی پروستات تاثیر داره!
  1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور جمعه ۳ دی ۰( ۴ هفته پیش)

   سوال کامل نیومده 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی