از دکتر بپرسید

سونوگرافی کلیه - پرسش ۱۷۳۹۸

  • تصویر کاربر الهه دوشنبه ۲۱ تیر ۰( ۲ هفته پیش) تعداد بازدید: ۳ کلیه
    Fullnessخفیف سیستم پیلوکالیسیل کلیه چپ مشاهده شد بطوریکه قطر قدامی خلفی لگنچه این کلیه ۸ mmاندازه گیدی شد.
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور دوشنبه ۲۱ تیر ۰( ۲ هفته پیش)

      اگر کودک است به فلوشیپهای فوق تخصص ارولوژی اطفال مراجعه کنید  اگر بزرگسال است سی تی اسکن بدون تزریق نیازه 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی