از دکتر بپرسید

برآمدگی روی بدنه آلت - پرسش ۱۸۸۶۲

  • تصویر کاربر حسین یکشنبه ۲۸ شهریور ۰( ۴ هفته پیش) تعداد بازدید: ۲۱ بیضه
    یه تعدادی زیادی برآمدگی سفید تا زیر محل ختنه گاه در پشت آلت من به وجود اومدن که نمیدونم چی هستن و آیا خطرناک هستن یا نه (بیشتر در پشت آلت تا محل ختنه گاه )
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور یکشنبه ۲۸ شهریور ۰( ۴ هفته پیش)

      عکس واضح بفرست 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی