از دکتر بپرسید

راهنمایی - پرسش ۱۴۳۹۶

  • تصویر کاربر فرناز پنجشنبه ۲۰ آذر ۹۹( ۴ ماه پیش) تعداد بازدید: ۳۹ پروستات
    همسر.م۳هفته پیش بیوسی پروستات انجام داد و نتیجه خوب نبود ومتاسفانه هورمون تراپی راهم شروع کرده است ومتاسفانه دکترچیزی دررابطه بااینکه نزدیکی نباید بکنه نگفته بود. وبااولین نزدیکی خون زیادی ازش خارج شد مشکلی ایجاد. نمیکنه؟خیلی نگرانم
    راهنمایی کنید. سپاسگزارم
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور پنجشنبه ۲۰ آذر ۹۹( ۴ ماه پیش)

      مشکلی نیست 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی