از دکتر بپرسید

کلیه راست به طول تقریبی ۸۰ م م کاملا اکوژن است کالیسهای این کلیه به طور منتشر اکتاتیک می باشد cKD - پرسش ۲۳۱۹۶

برای مشاهده پرسش های شایع دیگر بیماران بر روی سوالات شایع را کلیک کنید.

مشاوره تلفنی با دکتر اورولوژی  صفحه اصلی