دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

رابطه جنسی در زمان قاعدگی - پرسش ۱۶۱۳۶