دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

آلت پرده دار - پرسش ۱۳۷۰۷