از دکتر بپرسید

در مورد تست PSA - پرسش ۱۹۳۰۸

 • تصویر کاربر محمود پنجشنبه ۲۲ مهر ۰( ۳ ماه پیش) تعداد بازدید: ۳۰ پروستات
  P.S.A TOTAL 0.6
  P.S.A Free 0.2
  Free .P.S.A/Total P.S.A 0.33
  Bound P.S.A /Total P.S.A 0.67
  Free P..S.A / Bound P.S.A 0.5
  و کلیسفیکاسیونهای پارانشیمال به مقدار بسیار زیاد به دیامتر متوسط ۵ میلیمتر در پروستات و پروستات به ابعاد ۳۶*۳۴*۳۸ میلیمتر
  چه مراحل تشخیصی تکمیلی و درمانی دارد.
  1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور پنجشنبه ۲۲ مهر ۰( ۳ ماه پیش)

   اگر مشکل ادراری نداری مشکلی نیست 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی