دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

وجود ضایعه در بیضه - پرسش ۱۵۳۰۰