از دکتر بپرسید

لخته خون ادرار - پرسش ۲۱۱۶۸

  • تصویر کاربر مرضیه یکشنبه ۱ اسفند ۰( ۱۱ ماه پیش) تعداد بازدید: ۱۰۳ کلیه
    دخترم ۱۳ سالشه امروز لخنه خون مثل تکه گوشت در ادرارداشت اما هنوز پریود تشده میگهدو بار بچگیام هم مییومد
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور یکشنبه ۱ اسفند ۰( ۱۱ ماه پیش)

      سونوگرافی شکم و لگن و تعیین حجم باقیمانده ادراری انجام بدین و آزمایش ادرار و کشت ادرار 

برای مشاهده پرسش های شایع دیگر بیماران بر روی سوالات شایع را کلیک کنید.

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی