از دکتر بپرسید

برگشت ادرار - پرسش ۲۰۷۱۹

 • تصویر کاربر کوروش شنبه ۱۱ دی ۰( ۳ هفته پیش) تعداد بازدید: ۹ کلیه
  Fullness در سیستم پیلوکالیسیل دو سمت نمایان بوده ولی قطرAP لگنچه در کلیه راست در حدود ۴.۷mm و در سمت چپ در حدود ۶mm میباشد.
  من پسرم ۴ ماهشه یک بار بردم دکتر گفتن کلیه چپ برگشت ادرار درجه ۱ داره
  بردم پیش دکتر دیگه گفت کلیه سمت راست برگشت ادرار داره
  بردم پیش دکتر دیگه عکس رنگی گرفتن گفتن هر دو کلیه برگشت ادرار درجه ۳ داره
  مشکل چیع؟
  1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور شنبه ۱۱ دی ۰( ۳ هفته پیش)

   به فلوشیپهای فوق تخصصی ارولوژی اطفال مراجعه کنید 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی