دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

درد کلیه - پرسش ۱۵۲۲۱

  • تصویر کاربر علیرضا یکشنبه ۵ بهمن ۹۹( ۱ ماه پیش) تعداد بازدید: ۲۰ کلیه
    من مدتی است درد کلیه دارم در ناحیه پهلوی چپ و رنج میبرم و احساس سنگینی و درد در پهلوی چپ دارم به دکتر مراجعه کردم و دارو های مربوطه را خوردم ولی سنگی که طبق نظر سوگرافی ۶ میل میباشد هنوز دفع نشده است ضمنا اب ترب سیاه مصرف کردع ام و باز هم بب نتیجه بوده است نظر شما چیست چه کار کنم؟
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور یکشنبه ۵ بهمن ۹۹( ۱ ماه پیش)

      سی تی اسکن شکم و لگن اسپیرال بدون تزریق با کاتهای ظریف ۲-۳ میلی متری انجام بدین