از دکتر بپرسید

ایاجایگذاری سوندداخل حالب باعث مرگ کسی میشود. - پرسش ۱۹۵۹۹

  • تصویر کاربر امیر چهارشنبه ۱۲ آبان ۰( ۱ ماه پیش) تعداد بازدید: ۱۳ کلیه
    خانم بنده ۳۵سال داشتنددکتربرایشان سوندداخل حالب که به بیرون ادرارهدایت میشدگذاشتندبعدازدوروزدردشدیدشروع شدبه بیمارستان مراجعه کردیم بعداز ۴ساعت فوت شدند.
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور چهارشنبه ۱۲ آبان ۰( ۱ ماه پیش)

      بعیده علت مرگ لوله بوده باشد مخصوصا که ۲ روز بعد از آن علایم پیدا شده  

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی