دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

زیگیل؛ - پرسش ۱۵۲۷۲