از دکتر بپرسید

سلام اقای دکترمن قبلاپشت گردنم دوتادونه زده بودازبس کندم بیشترشده چکارشون کنم خوب بشه - پرسش ۲۳۶۱۵

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی