دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

کلیه‌درد - پرسش ۱۶۱۰۷

 • تصویر کاربر رزمجو۱ یکشنبه ۱ فروردین ۰( ۱ ماه پیش) تعداد بازدید: ۲۲ کلیه
  براثرفشارروحی‌قندخونم‌ت۴۳۶بلارفته‌بوددکترقرص‌متفورمین۵۰۰تجویزکردروزی
  ۳عدد‌مصرف‌کردم‌الان‌قندخون‌وجربی‌خونم‌نرمال‌است‌اما‌گرفتارکلیه‌درد‌شده‌ام‌وحالت‌درددرمثانه‌وکمی‌‌ادار‌دارم‌ودردم‌گاهگاهی‌است‌بعضی‌مواقع‌کم‌وبعضی‌اوقات‌شدیداست‌جندباردکتررفته‌ام‌سرم‌ویلون
  مسکن‌استفاده‌شده‌اما‌جواب‌نگرفته‌ام
  لطفاً‌راهنمایی‌بفرمایید
  1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور یکشنبه ۱ فروردین ۰( ۱ ماه پیش)

   سونوگرافی شکم و لگن و تعیین حجم باقیمانده ادراری انجام بدین