از دکتر بپرسید

درد پهلوی راست وتوده ۳ سانتی در کلیه سمت راست - پرسش ۲۳۵۵۲

برای مشاهده پرسش های شایع دیگر بیماران بر روی سوالات شایع را کلیک کنید.

مشاوره تلفنی با دکتر اورولوژی  صفحه اصلی