از دکتر بپرسید

کلیه - پرسش ۱۸۷۸۹

  • تصویر کاربر صانعی یکشنبه ۲۱ شهریور ۰( ۸ ماه پیش) تعداد بازدید: ۹۳ کلیه
    سلام.در سونو گرافی ۳۱ هفته مادر باردار دیده شده کلیه سمت راست بچه اتساع خفیف وجود دارد وقطر قدامی خلفی لگنچه ۶ م م است .ایا خطر ناک است وباید پس ازتولد روی کلیه بچه سونو انجام شود یان.ممنون.
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور یکشنبه ۲۱ شهریور ۰( ۸ ماه پیش)

      بعد از تولد بچه سونوگرافی انجام بشه 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی