از دکتر بپرسید

کراتین.خونم۱۵۸هست.وکمردردمی.کند - پرسش ۲۳۴۲۸

برای مشاهده پرسش های شایع دیگر بیماران بر روی سوالات شایع را کلیک کنید.

مشاوره تلفنی با دکتر اورولوژی  صفحه اصلی