از دکتر بپرسید

کلیه - پرسش ۱۹۹۷۱

  • تصویر کاربر Sh دوشنبه ۱ آذر ۰( ۱ هفته پیش) تعداد بازدید: ۶ کلیه
    سلام دکترمن کلیه هایم سنگ سازهستندبجزسنگ کیست هم دارندکیست کلیه چپم راعمل نمودم جراحی کردم واین چندسال هیچ مشکلی ازنظرکلیه نداشتم سنگ هابه مروردفن میشوندالان حدودیک هفته است کلیه هام به شدت دردمیکنندوادرارم همراه باخون است طبق سونوگرافی که انجام دادم سنگ های کلیه ام درکلیه ام هستن وهیچ دفن نشدنداکنون نمیدانم این خون در ادرارم که به دفع سنگ مربوط نمیشودبه چه علت است
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور دوشنبه ۱ آذر ۰( ۱ هفته پیش)

      سی تی اسکن شکم و لگن اسپیرال بدون تزریق با کاتهای ظریف ۲-۳ میلی متری انجام بدین و آزمایش ادرار و کشت ادرار 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی