دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

درد کشاله سمت راست - پرسش ۱۶۲۱۶

  • تصویر کاربر محسن دوشنبه ۹ فروردین ۰( ۳ هفته پیش) تعداد بازدید: ۱۵ کلیه
    بادرود فراوان،۵۲ ساله هستم و در زمان خوا ب درد زیادی در کشاله را احساس میکنم که تا ران و بالای زانو نیز ادامه پیدا میکنه ضمنا کلیه سنگ ساز دارم
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور دوشنبه ۹ فروردین ۰( ۳ هفته پیش)

      سونوگرافی شکم و لگن و تعیین حجم باقیمانده ادراری و پروستات و بیضه ها و اسکروتوم و کانال اینگویینال دو طرف از جهت فتق انجام بدین اگر طبیعی بود به ارتوپد مراجعه کنید